چهارشنبه 22 آبان 1398   16:57:25
پژوهش
تاثیر جهت گیری بین المللی بر بهبود عملکرد شرکت های صادراتی
 • 1396/7/3 دوشنبه تاثیر جهت گیری بین المللی بر بهبود عملکرد شرکت های صادراتی
  تمایل به بین المللی شدن به طور قابل توجهی بر گرایش شرکت‌ها و موسسات برای یافتن بازارهای جدید خارجی تاثیر گذار است. از همین رو بازارهای شرکت های تجاری به واسطه بین المللی شدن، در تلاش برای دستیابی به توسعه بیشتر خصوصا در شرایط اشباع بازارهای داخلی و شرایط رقابت هستند.
  تمایل به بین المللی شدن به طور قابل توجهی بر گرایش شرکت‌ها و موسسات برای یافتن بازارهای جدید خارجی تاثیر گذار است. از همین رو بازارهای شرکت های تجاری به واسطه بین المللی شدن، در تلاش برای دستیابی به توسعه بیشتر خصوصا در شرایط اشباع بازارهای داخلی و شرایط رقابت هستند....  تهیه کننده: آرش محبی - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین‌المللی
  جهت مشاهده متن کامل و یا دریافت مقاله اینجا کلیک نمایید.
ذخیره‌سازی زیر زمینی گاز طبیعی، انتخاب یا ضرورت؟
 • 1396/6/27 دوشنبه ذخیره‌سازی زیر زمینی گاز طبیعی، انتخاب یا ضرورت؟
  ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی با شناخت کامل از بازار مصرف می تواند به‌عنوان بهترین گزینه استراتژیک، اقتصادی و پد افند غیر عامل مناسب برای نیل به اهداف چشم‌انداز، مخصوصاً تأمین نیاز مصرف داخلی در شرایط بحرانی از جمله ما ههای سرد سال و در هنگام قطع خطوط شبکه انتقال گاز مؤثر باشد

  کشورایران به عنوان دومین کشوردارای ذخایرعظیم گازطبیعی ) بابیش از 30 تریلیون مترمکعب گازقابل استحصال( وبرطبق افق چشم انداز 1403 ،درحوزه گازطبیعی اهداف مهمی چون رسیدن به دومین تولیدکننده گازدرجهان،افزایش سهم سبدانرژی گازدرکشور،افزایش صادرات گاز،افزایش تزریق گازبه مخازن نفتی کشوررا دنبال می‌کند.ذخیره‌سازی زیرزمینی گازطبیعی به عنوان یک ضرورت مطرح بوده به طوریکه طبق این سند،مقدارذخیره‌سازی برابربا 100 میلیون مترمکعب درروزبرآورد شده است. رسیدن به این اهداف به برنامه ریزی ومدیریت کلان درحوزه زنجیره ارزش صنعت گازکشورنیازدارد.دراین میان،ذخیره‌سازی زیرزمینی گازطبیعی باشناخت کامل ازبازارمصرف می‌تواندبه‌عنوان بهترین گزینه استراتژیک،اقتصادی وپدافندغیرعامل مناسب برای نیل به اهداف چشم‌انداز،مخصوصاًتأمین نیازمصرف داخلی درشرایط بحرانی از جمله ماههای سردسال ودرهنگام قطع خطوط شبکه انتقال گازمؤثرباشد .
  دراین راستا وبرای انجام این طرح ملی،مشارکت وهمکاری حداکثری تمامی واحدها وارگانهای مرتبط که به نحوی  داده‌ها واطلاعات اولیه را دراختیاردارند،لازم وضروری است. امید می‌رود با درک ضرورت ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی ،زمینه‌های مساعدت برای رشد این صنعت مهم فراهم شود ...

  جهت مطالعه متن کامل و یا دریافت فایل این مقاله لطفا اینجا کلیک کنید
پایان نامه های دانشجویی انجام شده در خصوص ذخیره سازی گاز طبیعی
 • 1395/1/25 چهارشنبه پایان نامه های دانشجویی انجام شده در خصوص ذخیره سازی گاز طبیعی
  طی سال‏‏های اخیر مدیریت پژوهش و فنآوری شرکت ملی گاز ایران از پایان نامه‌های دانشجویی کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه ذخیره‌سازی گاز طبیعی به شرح ذیل حمایت نموده است ... بر روی تیتر کلیک کنید

    پایان نامه‌های دانشجویی (کارشناسی ارشد و دکتری)

  طی سال‏‏های اخیر مدیریت پژوهش و فنآوری شرکت ملی گاز ایران از پایان نامه‌های دانشجویی کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه ذخیره‌سازی گاز طبیعی به شرح ذیل حمایت نموده است دراین راستا و به منظورکسب نتایج کاربردی از پایان نامه‌ها، مشاورینی از شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی همزمان با اساتید دانشگاهی دانشجویان را راهنمایی می‌نمایند.
  ردیف
  عنوان پایان نامه *
  مقطع
  دانشگاه
  دانشجو
  1
  شبیه سازی و بررسی جایگزینی گاز پایه با گاز خنثی در فرایند ذخیره سازی زیر زمینی گاز طبیعی در یکی از مخازن تخلیه شده گازی ایران
  کارشناسی ارشد
  صنعتی سهند
  حامد نامدار بیلوئی
  2
  تحلیل پایداری مغار نمکی ذخیره سازی گاز طبیعی
  کارشناسی ارشد
  دانشگاه صنعتی شاهرود
  امین عسگری
  3
  مطالعه پتانسیل ذخیره سازی گاز در سازندهای گروه بنگستان در طاقدیس احمدی واقع در استان فارس
  کارشناسی ارشد
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
  علی پیشور
  4
  امکان ذخیره سازی گاز در گنبدهای نمکی استان کرمان و تحلیل پایداری مغارها دانشجو
  کارشناسی ارشد
  شهید باهنر کرمان
  محمد کاظم افضلی
  5
  تعیین خاستگاه و بررسی ساختاری مکانیسم بالا آمدن گنبد نمکی نصرآباد (کاشان)با نگرشی بر ذخیره سازی گاز
  کارشناسی ارشد
  آزاد واحد شاهرود
  مریم کشاورز صفیئی
  6
  بررسی ساختاری ساز وکار جایگیری گنبد نمکی خواجه در شمال شرق تبریز با نگرشی بر پتانسیل ذخیره سازی گاز طبیعی
  کارشناسی ارشد
  دانشگاه تبریز
  محمد جلیل پور
  7
  شبیه سازی ذخیره سازی گاز طبیعی در مخزن گازی سراجه
  کارشناسی ارشد
  صنعتی امیر کبیر
  احسان خامه چی
  8
  مطالعه رفتار مکانیکی مغارهای نمکی ذخیره سازی گازی گاز طبیعی، تحت بارگذاری متناوب
  دکتری
  صنعتی شاهرود
  سیدمحمدعلی حسینی
  9
  مطالعه زمین شناسی مخزنی سازند قم در میدان یورتشا به منظور ذخیره سازی گاز طبیعی (UGS)
  دکتری
  دانشگاه آزاد واحد شاهرود
  کامل بخش پور مقدم
   
  10
  تحلیل ساختاری، مرحله رشد و پتانسیل سنجی گنبد نمکی شماره‏5 نصرآباد کاشان جهت تبدیل به مخزن ذخیره‏سازی‏ گاز‏طبیعی
  دکتری
  دانشگاه آزاد تهران شمال
  مریم کشاورز
  11
   رفتار خزشی سنگ نمک تحت آزمایش تک محوری و تخمین نرخ همگرایی فضاهای زیرزمینی ( مورد خاص : سنگ نمک لاخ)
  کارشناسی ارشد
  دانشگاه امیرکبیر
  علیرضا موذنیان
  12
  بررسی تاثیر تغییرات فشار مخزن گاز در پایداری مغار نمکی
  کارشناسی ارشد
  دانشگاه تبریز
  رحیم حبیبی
   
پروژه های پژوهشی انجام شده در شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی
 • 1395/1/25 چهارشنبه پروژه های پژوهشی انجام شده در شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی
  پروژهای پژوهشی در زمینه ذخیره سازی گاز بر اساس نیاز اعلام شده از طرف شرکت ذخیره سازی گاز به مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز صورت گرفته و این شرکت بر روند انجام صحیح پروژه ها نظارت دارد ... بر روی تیتر کلیک کنید.
  پروژه های پژوهشی انجام شده عبارتند از:
  1. طرح پژوهشی ذخیره‌سازی زیر زمینی گاز طبیعی که در ابتدای سال 1391 نقشه راه این طرح شامل 5 فاز و 19 پروژه، به تصویب هیئت مدیره شرکت ملی گاز رسید. عناوین فازهای تعریف شده این طرح عبارت اند از:     
  • تهیه پایگاه اطلاعاتی جامع به منظور شناسایی پتانسیل منابع ذخیره‌سازی زیرزمینی گازطبیعی در سطح کشور
  •      انتخاب، شناسایی و مطالعه تفصیلی ساختارهای مناسب جهت ذخیره‌سازی
  • مطالعات آزمایشگاهی
  • بررسی‌های محیط زیستی
  • رصد فناوری‌های نوین در حوزه ذخیره‌سازی گاز.
  2. شناسایی و ارزیابی ساختارهای زمین شناسی مناسب در مناطق غربی ایران جهت ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی (طرح زمین شناسی):  پروژه توسط پژوهشگاه صنعت نفت اجرا و خاتمه یافته است.  
  3. بررسی تاثیر بر هم کنش سنگ-سیال بر ذخیره‌سازی و بازیافت گاز در آبخوانها: بررسی اثرات متقابلی که تزریق گاز طبیعی در آبخوانها بر روی خواص سنگ مخزن خواهد داشت و همچنین واکنشهای شیمیایی که میتواند تزریق گاز طبیعی و برداشت آن راتحت الشعاع قرار دهد و بررسی آزمایشگاهی وقایع درون مخزن با استفاده از مغزه‌های آزمایشگاهی از جمله اهداف پروژه می‌باشد. پروژه با همکاری دانشگاه تربیت مدرس در مراحل نهایی می باشد.
  همچمنین تا کنون چهارپروژه در قالب طرح کلان ملی ذخیره سازی زیرزمینی گاز بر اساس نیاز اعلام شده از طرف شرکت ذخیره سازی گاز انجام گرفته اند که هزینه های اجرای این طرح توسط شورای محترم عتف تأمین شده و شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی  و مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گازبر اجرای پروژه ها نظارت دارد.
1
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما